הצטרפו אלינו ל-webinar
להיכרות עם מדריך האריזות

המפגש יארך כשעתיים:
חצי השעה הראשונה תוקדש להיכרות כללית עם תכני המדריך
ולאחר מכן נמשיך להעמקת הידע.

מועד א׳
לרישום >>
מועד ב׳

מועד זה בוטל

אנו בטוחים שתמצאו במדריך זה ערך רב והוא יאפשר לכם התנהלות עצמאית 
וקלה יותר בתהליך הדיווח.

אנו בטוחים שתמצאו במדריך זה ערך רב והוא יאפשר לכם התנהלות עצמאית 
וקלה יותר בתהליך הדיווח.

ת.מ.י.ר – תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ)
יגיע כפיים 21 ג', קומה 3, פארק דניב, פתח תקווה
בית הדואר פתח תקווה, ת.ד. 1225 מיקוד  4926040