נרשמת בהצלחה!
נשלח את הלינק לזום בהמשך

ת.מ.י.ר – תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ) יגיע כפיים 21 ג', קומה 3, פארק דניב, קרית אריה
בית הדואר פתח תקווה ,ת.ד 1225 מיקוד 4926040 טלפון: 03-7790100 | פקס: 03-7765006 | www.tmir.org.il