בואו לשבור את שיא ממחזרי האריזות בישראל!

לוחצים כאן ויוצרים שינוי גדול

*השיא הינו של ממחזרי פסולת אריזות בפח הכתום לפי הצהרתם