בני בן-מובחר – מבואות חרמון

רוצים לקרוא עוד? הכנתי אתר חדש עם החברים שלי מתמיר שמסביר בדיוק למה חשוב למחזר ואיך למחזר נכון!

שנצא לסיור באתר?

ת.מ.י.ר – תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ)
יגיע כפיים 21 ג', קומה 1, פארק דניב, פתח תקווה
בית הדואר פתח תקווה, ת.ד. 1225 מיקוד  4926040
03-7790100 info@tmir.org.il